جهت دانلود آخرین نسخه های اپ پرداخت نوین بر روی مدل دستگاه کلیک کنید

راهنما  

توضیحات

G2

G3

 

نسخه ای در پرداخت یافت نشد

جهت دانلود نسخه اپ های دیگر شرکتهای طرف قرداد آریاپرداز بر روی شرکت مورد نظر کلیک فرمائید